ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ - ΣΗΜΕΡΑ
print this page
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ - ΝΕΑ

Πως το βιολογικό ρολόι επηρεάζει την ζωή μας

Η ζωή πάνω στη γη χαρακτηρίζεται από ρυθμικές εναλλαγές. Ορατές και αόρατες διακυμάνσεις διαφόρων φαινομένων συμβάλλουν στην αντίληψη της ρυθμικότητας και μέσα από αυτήν στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου.
Οι αρχαίοι Έλληνες συμβόλιζαν την έννοια του ρυθμού σε έναν χρόνο που τον φαντάζονταν κυκλικό και τον απεικόνιζαν στη μυθολογική θεότητα Κρόνο ή Χρόνο, ο οποίος γεννούσε και καταβρόχθιζε αενάως τα παιδιά του. Σε άλλες θρησκείες, π.χ. στην ιουδαϊκή και χριστιανική, η αντίληψη του χρόνου εμφανίζεται σαν γραμμική και προϋποθέτει αρχή και τέλος.
Στη Βίβλο η αρχή του χρόνου περιγράφεται σαν ένα εξαιρετικό και μοναδικό γεγονός: «... και είπεν ο Θεός... γεννηθήτω το φως, και διαχωριζέτω ανάμεσα της ημέρας και της νυκτός... και εις ημέρας και εις ενιαυτούς... «... και ούτω άρξατω ο Χρόνος ημέρα τετάρτη της Γένεσης και ημέρα μία προ της εμφάνισης των ενζώων επί της Γης...».
Η προσέγγιση του χρόνου, που στο επίκεντρό της έχει βασικά το φως, διέπει όλη τη σύγχρονη αντίληψη και έρευνα της χρονοβιολογίας και των βιολογικών ρυθμών. Βιολογικός ρυθμός ονομάζεται κάθε κυκλική, ρυθμική εναλλαγή στα επίπεδα οποιουδήποτε χημικού συστατικού του ανθρωπίνου σώματος ή κάποιας λειτουργίας του. Το βιολογικό ρολόι στο ανθρώπινο σώμα εδρεύει στο υπερχιασματικό πυρήνα (ΥΧΠ - SCN) στον ανώτερο υποθάλαμο του εγκεφάλου και πάνω από το οπτικό χίασμα. Ουσιαστικά, εκεί είναι το κέντρο διαχείρισης των κιρκαδιανών ρυθμών του ανθρώπινου οργανισμού. Οι κιρκαδιανοί ρυθμοί (από τις λατινικές λέξεις circa diem = περίπου μία ημέρα) συμβάλλουν σημαντικά στην προσαρμογή των έμβιων στους βασικότερους κύκλους του πλανητικού μας περιβάλλοντος, τους οποίους επιβάλλουν οι μεταβολές της θέσης της γης. Αυτές οι μεταβολές, που συνοδεύονται και από αντίστοιχες αλλαγές διαφόρων κοσμικών φαινομένων, αποτελούν τα εξωτερικά ερεθίσματα που ονομάζονται χρονοδότες (Zeitgebers) γιατί συγχρονίζουν ή επί το λαϊκότερο «κουρδίζουν» έναν οργανισμό σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Έτσι, όλα τα ζώα και τα φυτά ακολουθούν κατά παρόμοιο τρόπο αυτούς τους ρυθμούς. Βέβαια εκτός από τον κιρκαδιανό ρυθμό υπάρχουν ο ενιαύσιος ή ετήσιος ρυθμός (circannual = περίπου ένα έτος) και ο σεληνιακός ή καταμήνιος (lunar) ρυθμός.

 Οι κυριότεροι αυτοί βιολογικοί ρυθμοί φαίνεται ότι είναι γενετικά καθορισμένοι και κατά τη βιολογική εξέλιξη «εσωτερικεύτηκαν» μέσα σε κάθε κύτταρο και αποτελούν πλέον την έκφραση της ρυθμικότητας που αναπτύχθηκε στα έμβια πριν από περίπου 180 εκατομμύρια έτη στο πλαίσιο της προσαρμογής τους στην περιστροφική (περί τον άξονά της) και περιφορική (γύρω από τον ήλιο) κίνηση της γης. Έτσι, μέσα από διάφορα βιολογικά συστήματα και ειδικούς υποδοχείς οι οργανισμοί έγιναν ευαίσθητοι δέκτες διαφόρων περιοδικών κοσμικών συμβάντων, όπως των μεταβολών του φωτός, των μεταβολών της κοσμικής ακτινοβολίας, της βαρομετρικής πίεσης, των μαγνητικών πεδίων και άλλων.
Το εσωτερικό κιρκαδιανό σύστημα ή κοινώς το βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου οργανισμού αποτελείται από τρία κύρια μέρη:
α) Τους βηματοδότες, που στην περίπτωση του ανθρώπου (και πολλών άλλων ζώων) είναι πυρήνες του κεντρικού νευρικού συστήματος και βρίσκονται σε μία περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υποθάλαμος, απ' όπου κυβερνούν τους βιολογικούς ρυθμούς του σώματος
β) Τις νευρικές ίνες που προσάγουν μεταξύ άλλων την ημερήσια διακύμανση του φωτός, την οποία προσλαμβάνουν από τα κύτταρα του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού,
γ) Τις νευρικές ίνες που μεταφέρουν την κιρκαδιανή πληροφορία στον οργανισμό και κυρίως σε ένα άλλο κέντρο του εγκεφάλου (την λεγόμενη επίφυση), προκαλώντας την σύνθεση και την έκκριση της ορμόνης μελατονίνη.
Η έκκριση της μελατονίνης αρχίζει δύο λεπτά μετά τη δύση του ηλίου και αναστέλλεται ένα λεπτό μετά την ανατολή του. Με αυτή την ευφυή διαδικασία ο οργανισμός αποκωδικοποιεί το ηλεκτρομαγνητικό σήμα (π.χ. φως) μετατρέποντάς το σε νευρομεταβιβαστικό ερέθισμα, το οποίο μέσα από μία βιοχημική αντίδραση συνθέτει μία ουσία (τη μελατονίνη). Η μελατονίνη μεταφέρεται στην κυκλοφορία του αίματος και με την ποσότητα και την διάρκεια της έκκρισής της διαβιβάζει το ανάλογο μήνυμα στα διάφορα όργανα του σώματος. Δηλαδή η μελατονίνη είναι κάτι σαν ένας βιολογικός «μετασχηματιστής» ή «διακόπτης».
Η οποιαδήποτε διαταραχή στη σχέση του κιρκαδιανού ρυθμού και του ρυθμού διακύμανσης της δραστηριότητας στον άνθρωπο σημαίνει «εσωτερική κακοφωνία» και επηρεάζει μεγάλο τμήμα της ψυχικής διάθεσης, των νοητικών λειτουργιών, της εν γένει ανθρώπινης συμπεριφοράς και των σωματικών λειτουργιών. Στην «εσωτερική κακοφωνία» μπορεί λ.χ. ένας ενδοκρινής αδένας να είναι στην φάση της μεγίστης παραγωγής και έκκρισης ακριβώς όταν το όργανο - αποδέκτης βρίσκεται σε φάση αδράνειας και δεν μπορεί να αξιοποιήσει την προτεινόμενη προσφορά ή η παραγωγή ενός ενζύμου να αφθονεί σε ώρες που δεν υπάρχει η αντίστοιχη διαθέσιμη ουσία προς διάσπαση. Παράδειγμα μιας τέτοιας «εσωτερικής κακοφωνίας» παρατηρείται στο σύνδρομο Jet lag, το οποίο εμφανίζεται όταν ένα άτομο ταξιδεύει με αεροπλάνο προς διαφορετικές χρονικές ζώνες (transmeridian flights). Όταν το άτομο αυτό βρεθεί στη νέα χρονική ζώνη, ορισμένοι ρυθμοί του (όπως του ύπνου - εγρήγορσης και της έκκρισης αυξητικής ορμόνης) προσαρμόζονται σχεδόν αμέσως στην τοπική ώρα, ενώ άλλοι (όπως αυτοί της θερμοκρασίας του σώματος, της έκκρισης κορτιζόλης, της δυνατότητας για την παραγωγή του ύπνου των ταχειών οφθαλμικών κινήσεων ή ύπνου REM ή ύπνου των ονείρων) προσαρμόζονται σταδιακά και πολύ αργότερα. Έτσι, για ένα χρονικό διάστημα _ μερικές φορές έως και δεκαπέντε ημερών _, ενώ ο οργανισμός βρίσκεται σε φάση νυκτερινής καταστολής, το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και οι εγκεφαλικές και οι σωματικές δραστηριότητες απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Το άτομο, ακριβώς λόγω αποσύνδεσης των βιολογικών του ρυθμών, αδυνατεί ν' αντεπεξέλθει και εμφανίζει χαρακτηριστικά συμπτώματα, όπως εξάντληση, μείωση της δυνατότητας συγκέντρωσης, μείωση της επίδοσης και της απόδοσης, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, αϋπνία, μείωση της όρεξης, πονοκέφαλο, διαταραχή της βραδινής όρασης (λόγω διατάραξης του κιρκαδιανού ρυθμού των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την έγχρωμη και μαυρόασπρη όραση), και περιορισμένη περιφερική όραση.
Μία άλλη διαταραχή που συνδέεται με την κιρκαδιανή δυσλειτουργία είναι το επονομαζόμενο σύνδρομο της καθυστέρησης της φάσης του ύπνου. Πρόκειται για ένα μάλλον σπάνιο σύνδρομο, στο οποίο παρατηρείται δυσλειτουργία του κιρκαδιανού συστήματος και αδυναμία του κιρκαδιανού βηματοδότη να συντονιστεί στη φάση του φυσιολογικού ρυθμού ημέρας – νύκτας. Τα άτομα με αυτό το σύνδρομο παρουσιάζουν αδυναμία επέλευσης του ύπνου κατά τις βραδινές ώρες, καθώς και αδυναμία διακοπής του κατά τις πρωινές ώρες – ή με απλά λόγια, τα άτομα αυτά μένουν άυπνα σχεδόν μέχρι το πρωί και κοιμούνται κατόπιν έως το μεσημέρι ή ακόμη και νωρίς το απόγευμα. Εάν οι πάσχοντες εξαναγκασθούν σε πρωινή αφύπνιση, τότε τόσο οι γνωσιακές τους επιδόσεις όσο και η συμπεριφορά τους παρουσιάζουν στοιχεία παρόμοια με εκείνα που περιγράφονται στην αποστέρηση του ύπνου ή στο σύνδρομο του Jet Lag. Σ' αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται μία μέθοδος που λέγεται φωτοθεραπεία, κατά την οποία παρέχεται έντονο φως (πάνω από 3.000–6.000 Lux) τις πρωινές ώρες, ενώ τους στερείται το φως τις απογευματινές ώρες. Ο σκοπός αυτής της αντιμετώπισης είναι η σταδιακή αναπροσαρμογή του βηματοδότη στον εξωτερικό ρυθμό εναλλαγής ημέρας - νύκτας.
Επίσης όσο πιο συχνή και μεγάλη σε διάρκεια είναι η διαφοροποίηση των ωραρίων, τόσο η καθημερινότητά μας διαφοροποιείται από ημέρα σε ημέρα και τόσο περισσότερο μπερδεύεται ο προγραμματισμός των κύκλων ύπνου/ εγρήγορσης, της πρόσληψης τροφής, της όρεξης, της γαστρεντερικής λειτουργίας και πολλών άλλων απλών καθημερινών διαδικασιών. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ κυλιόμενου ωραρίου εργασίας και αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου. Ο ύπνος είναι μια πολύ καλά μελετημένη εφαρμογή των κιρκάδιων ρυθμών. Μεγάλος όγκος ερευνητικού έργου έχει δείξει ότι ο διακοπτόμενος ύπνος αλλά και η μικρή διάρκεια ύπνου συνδέεται με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (BMI). Κλινικές μελέτες έχουν άλλωστε αναγνωρίσει αλλαγές σε πολλές πτυχές του ενεργειακού μεταβολισμού ακόμη και μετά από λίγες ημέρες διαταραγμένου ύπνου. Επιπρόσθετα, άτομα με διαταραγμένο μοτίβο ύπνου εμφανίζουν στατιστικά σημαντικά μειωμένα επίπεδα κυκλοφορίας της ορμόνης λεπτίνης. Η λεπτίνη είναι ορμόνη που ελέγχει την όρεξη. Συγκεκριμένα, σε δύο κλινικές μελέτες φάνηκε ότι σε υγιείς νορμοβαρείς ενήλικες αρκούν περίπου 3 ημέρες με περιορισμό στον ύπνο, ώστε να διαταραχθεί ο ημερήσιος κιρκάδιος ρυθμός έκκρισης της λεπτίνης και άρα να οδηγηθούν έμμεσα στην αύξηση της πρόσληψης τροφής. Επίσης, εμφανίζουν αύξηση της έκκρισης της ορεξιογόνου ορμόνης γκρελίνης καθώς και γενικότερα της όρεξης. Σαφώς η σχέση αιτίου και αποτελέσματος αρχίζει και μπερδεύεται όταν λάβουμε υπόψη και τις υπνικές άπνοιες που μπορεί να εμφανίσει μεγάλος αριθμός υπέρβαρων – παχύσαρκων ατόμων λόγω ακριβώς του αυξημένου σωματικού βάρους. Άξια αναφοράς είναι και η σημασία της ποιοτικής ξεκούρασης στη γενικότερη απόδοση μας στον εργασιακό τομέα, στην προσπάθεια μας να γυμναστούμε, στην όρεξη και στις διατροφικές μας συνήθειες, στη δυνατότητα διαυγούς σκέψης.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                           
Δημήτριος Χ. Λάζαρης 
Δρ. Φυσιολογίας 
Βιολόγος – Ιχθυολόγος
e-mail: dlazaris@yahoo.com
0 σχόλια

Χαίρε βάθος αμέτρητο

Ιδού τα αποτελέσματα των  δημοτικών  αρχών που οι  σχέσεις τους με τους πολίτες και τα προβλήματα είναι καθαρά τουριστικές και με τα κονδύλια πειρατικές.
0 σχόλια

Απειλεί σπίτια η φωτιά που ξέσπασε στη χωματερή Λευκάδας (φωτο+βιντεο)


 Η ανευθυνότητα και η ανωριμότητα του δημάρχου έχει βάλει σε κίνδυνο οικίες που βρίσκονται κοντά στη χωματερή Λευκάδας. Η συγκεκριμένη χωματερή έπρεπε να είναι ανενεργή αλλά είναι
0 σχόλια

Το "πολιτικό παζάρι" πίσω από τα περιφερειακά αεροδρόμια


Την... υπερβάλλουσα σπουδή (κάποιοι την χαρακτήρισαν θεσμικό και νομικό πλεονασμό) της απελθούσας Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να επικυρώσει μέσω του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) την υπογραφή της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ για τη σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, δεν είδε με ανάλογη ζέση και η άμεσα ενδιαφερόμενη Fraport.

Η γερμανική εταιρεία αρκέστηκε να σχολιάσει ότι "η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2014.
0 σχόλια

Ξεκινήσανε οι τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις...

Γκάλοπ διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας από μια εταιρεία ονόματι "ΑΒΟΝ" , παρόλο που το γκουγκλάραμε δεν βρήκαμε στοιχεία της εν λόγω εταιρείας.
0 σχόλια

Οι Quartetto Branello στο 41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή

Μικρή αλλαγή προγράμματος. Οι Quartetto Branello θα ανοίξουν τη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.
0 σχόλια

"Κλείδωσε" με Θανάση Καββαδά και Βασίλη Μελά το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ

 Οι  2.145 ψήφοι που έφερε ο Θανάσης Καββαδάς στην εκλογική αναμέτρηση του Ιανουαρίου τον τοποθετούν ως πρώτο στο ψηφοδέλτιο των επερχόμενων εκλογών. 
Δεύτερο όνομα θα είναι ο Βασίλειος Μελάς ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ
0 σχόλια

Σύλληψη 28χρονου στη Λευκάδα, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζει τις στοχευμένες πολύμηνες έρευνες, συμμετέχοντας στην παγκόσμια επιχείρηση για την πάταξη της πορνογραφίας ανηλίκων, με την κωδική ονομασία «Pacifier».

Στο πλαίσιο αυτό, ταυτοποίησε την εμπλοκή και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 28χρονου στη Λευκάδα, για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

0 σχόλια

Ένα ακόμα άσχημο παιχνίδι επεφύλασσε η μοίρα για την Αθηνά Ωνάση.


Η 30χρονη κληρονόμος, δυστυχώς πριν λίγο
καιρό απέβαλε το μωρό που κυοφορούσε, καρπό του έρωτα της, με τον σύζυγο της Alvaro de Miranda Neto.
0 σχόλια

Παραιτήθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας -Ανάμεσά τους και ο κολλητός του Τσακαλώτου

Άρχισαν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας. Μαζικές παραιτήσεις στη Νομαρχιακή Επιτροπή Πρέβεζας και τα Συντονιστικά των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού.
«ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, την επόμενη ημέρα της νέας μνημονιακής συμφωνίας, στις 14.07.2015, μεταξύ άλλων δήλωνε ότι «…Τα μέλη και τα στελέχη τού Συ.Ριζ.Α. δεν
0 σχόλια

Ο ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΣΑΣ καταγωγή από ΚΑΡΥΑ : Ένας νέος δημιουργός instrumental μουσικής και μια επιτυχία που σκαρφαλώνει στα ελληνικά και ξένα charts, κρύβοντας πίσω της μια συγκινητική ιστορία

ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΣΑΣ - Mother of mine (Anna): Ένας νέος δημιουργός instrumental μουσικής και μια επιτυχία που σκαρφαλώνει στα ελληνικά και ξένα charts, κρύβοντας πίσω της μια συγκινητική ιστορία. 

Ο Τάσος Πέτσας είναι ένας νέος δημιουργός instrumental μουσικής, που πέρα από τις μουσικές σπουδές του και τα μαθήματα φωνητικής, είναι απόφοιτος της Νομικής σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακό στο Αστικό Δίκαιο. 
Το 2015 κυκλοφορεί μόνος του το κομμάτι

0 σχόλια

131 Σμηναρχία Μάχης Άκτιο: Αλλαγή Διοίκησης και μετονομασία της σε Αεροπορικό Απόσπασμα

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9:30 το πρωί πραγματοποιήθηκε Τελετή παράδοσης-παραλαβής στην 131 Σμηναρχίας Μάχης του Ακτίου.

Ο νυν Διοικητής της μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Δ.Βέκιος, αφού πραγματοποίησε τη θητεία των δύο ετών ,παρέδωσε την σκυτάλη στον νέο Διοικητή τον Σμήναρχο (Ι) Ν.Τσούτσουρας .
0 σχόλια

Εκλογές. Ε, και;...
Οι προηγούμενες εκλογές έγιναν με την αμέριστη βούληση του λαού να διώξει τις συστημικές-μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, τα μνημόνια και την επιλεκτική λιτότητα.

Τούτες οι εκλογές θα γίνουν υπό την πλήρη αδιαφορία του λαού, αφού γίνονται με σκοπό την ενίσχυση των μνημονιακών δυνάμεων (έστω και των ''προσωρινά
0 σχόλια

Λευκάδα: “Βραχιολάκια ” σε 40χρονο -Την εκβίαζε πως θα βγάλει τις γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης κόρης στη φόρα

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε
βάρος 40χρονου ημεδαπού, για απειλή, εξύβριση, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση και παραβάσεις που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα, μέσω κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.
Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία ημεδαπής στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία ο

0 σχόλια

Ο ΚΟΝΣΟΛΟΣ ΜΑΤΑΗΡΤΕEEEEEEEEEEEEEEE


Μαρές Κονσόλοι μποτζόρνο. Τι κάζο είν’ και τούτο με τς μπάνκες; Είπανε απ’ το ψευτογκουβέρνο ότ’ θα’ νοίξνε. Κάνω το κοσάκια και τι να δω!!!!!!! Καθότανε και ξεροψηνότανε η ουρά πέρα στα ψαράδκα. Έβγαλα τ’ κόρ’ζα όσο να πάρω ολίγα
0 σχόλια

Εναλλακτικοί δρόμοι για σπουδές μετά το Λύκειο

Μετά το Λύκειο υπάρχουν πολλές εναλλακτικοί οδοί για σπουδές αφού αρκετοί υποψήφιοι έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν για σχολή της αρεσκείας τους. Όσοι δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε τμήματα επιλογών τους, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν σπουδές, σε δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου ή σε Κολέγια που συνεργάζονται με ξένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ τα οποία
0 σχόλια

Διαψεύδεται ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ σχετικά με τις δηλώσεις του για την μη αύξηση των τιμών εισιτηρίων

Αναγκαζόμαστε τον τελευταίο καιρό να κινούμαστε με τα λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ.
Αυτό συνέβη και χθες το μεσημέρι. Επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο στη Νικιάνα γύρω στις 14:00, που είχε ξεκινήσει στις 13:30 από το Νυδρί, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μισή ώρα για 6-7 χιλιόμετρα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
0 σχόλια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Λογοθέτη "Ο Σουηδός δήμαρχος"

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην δημάρχου Απολλωνίων Γ.Λογοθέτη το οποίο τιτλοφορείται Ο «Ελληνο-Σουηδός» Δήμαρχος . Σχεδόν όλος ο πολιτικός κόσμος έδωσε το παρών στην αίθουσα εκδηλώσεων του
0 σχόλια

Οι "προοδευτικοί" απανταχού, τα έβαλαν με τον αστυνομικό της Κω, που χαστούκισε το λαθροπιθήκι..

. Αγνοώντας πως η αναλογία ήταν ένας Έλληνας αστυνομικός προς 30+ λαθροπιθήκια... κ πόσο κινδύνευε η σωματική ακεραιότητα αλλά κ η υγεία του, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή μαζί τους...
Αγανακτούν μαζί κ οι δημοσιοκάφροι....
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους... Κ
0 σχόλια

ΔΕΣ ΤΟ ΚΑΙ ΞΥΠΝΑ: Αυτές είναι οι 10 φορές που ο Τσίπρας θα έσκιζε…τα Μνημόνια!!! (βίντεο)Δείτε τα ψέυτικα, τα λόγια, τα μεγάλα από Τσίπρα και λοιπούς, ανήμερα της ταπεινωτικής ψηφοφορίας στη Βουλή:…
0 σχόλια

Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΕΒΑΣΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ !!! O Πάνος Καμμένος τρέχει να σωθεί με κατεβασμένα τα παντελόνια (βίντεο)

Σήμερα μετά την ταφόπλακα του τρίτου μνημονίου ούτε από το σπίτι τους δεν θα τολμούν να βγουν

0 σχόλια

Ηλίας Κασιδιάρης: Εκτελούνται οι Έλληνες για να μείνουν στην χώρα μόνο π...

Άστραψε και βρόντηξε από τα έδρανα της Βουλής

Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αττικής, Ηλίας Κασιδιάρης κατακεραύνωσε από βήματος της Βουλής συλλήβδην τη κυβέρνηση για την ψήφιση του νέου απεχθούς αριστερού Μνημονίου.
0 σχόλια

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ: kids' athletics στο camp του Δήμου

KidsAthletics από το Γυμναστικό στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης του Δήμου Λευκάδας.
Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015, ο Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας παρουσίασε πρόγραμμα KidsAthletics στα παιδιά 6 – 12 ετών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης του Δήμου Λευκάδας.
Εκεί  δόθηκε η ευκαιρία στους μικρούς επίδοξους αθλητές να περάσουν δύο ευχάριστες και επωφελείς ώρες δημιουργικής απασχόλησης, γνωρίζοντας όλα τα αθλήματα του στίβου (αλτικά, δρομικά, ριπτικά) με τη μορφή παιχνιδιού.
0 σχόλια

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με τουs θεσμούs.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους θεσμούς
Δημοσίευση: Τρί, 11/08/2015 - 18:59
Σε ανακοίνωση του, για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους θεσμούς, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:«Το τρίτο μνημόνιο, που συμφώνησε η
0 σχόλια

Κτηνοτρόφος στα περήφανα Τζουμέρκα ετοιμάζει το plan b για την διάσωση της χώρας. Έτσι θα πληρωθούν οι δανειστές

Ότι δεν κατάφεραν  τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις (δεξιά,κέντρο και πρωτη φορά αριστερά),  φέρεται να πετυχαίνει σχέδιο που εκπόνησε  Έλληνας κτηνοτρόφος από τα ορεινά Τζουμέρκα…
0 σχόλια

.

.

.

.

,

,

.

.


Η ατομική, εποικοδομητική κριτική και οι εναλλακτικές προτάσεις - απόψεις είναι απαραίτητες και ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν το ζητούμενο είναι η επικοινωνία ιδεών (κοινωνία). Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Αντιθέτως, τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών και όσα περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.


.

.

Google+ Badge

.

.

.

.

.

.

>> ΑΓΑΠΗΤΟΙ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στο μικρόκοσμο της τοπικής ενημέρωσης με μια εφημερίδα που φιλοδοξεί να γίνει η εβδομαδιαία σας συνήθεια. Η Lefkas News δημιουργήθηκε από μια ομάδα ντόπιων νέων ανθρώπων που αγαπούν τη Λευκάδα και νοιάζονται γι’ αυτήν. Ο προβληματισμός αυτός αποτελεί το γνώμονα των προσπαθειών μας και με αυτόν θα κινηθούμε. Στις σελίδες της εφημερίδας θα βρείτε θέματα της τοπικής πολιτικής ατζέντας, θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. Η ομάδα της Lefkas News

Αναγνώστες

ΦΙΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Google+ Followers

Recent Post

Hmerologio
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. LefkadaNews .gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger